• Znajdź nas:

+48 606930936

+48 606930936

Sprzedaż działki oferta nr: 954/2609/OGS


Informacje podstawowe

Województwo:

Podkarpackie

Miejscowość:

Przemyśl


Pelna lokalizacja:

/Podkarpackie/Przemyśl


Pow. całk.:

4771 m2

Cena:

149 000 zł

Cena za m2:

31,23 zł

Rodzaj umowy:

Na wyłączność

Dane kontaktowe

Osoba prowadząca ofertę: Jerzy Jędruch

grodzkie.nieruchomosci@wp.pl

606930936


Pośr. odpowiedzialny zawodowo: Jerzy Jędruch

Nr. licencji pośrednika: 4375

grodzkie.nieruchomosci@wp.pl

606930936

jakis przykładowy tekst zawartości maila http://nieruchomosci-podkarpacie.com.pl/sprzedaz/dzialki/podkarpackie-przemysl-oferta-nr-9542609ogs

tytuł maila definiowany w zapleczu CMS

Ogólne warunki

Rodzaj rynku:

Wtórny

Dostępna od:

od zaraz

Prąd:

1

Opis

Przemyśl, ul.Fabryczna - działka komercyjna z MPZP, powierzchnia 4771 m2 (47,71 arów) przy drodze asfaltowej, z dobrą komunikacja do centrum miasta. Istnieje możliwość zakupu działki sąsiedniej i jej poszerzenia.

Działka wymaga nakładów polegających na oczyszczeniu terenu z drzew i krzewów.
Bardzo atrakcyjna cena TYLKO 30 zł/m2 za działke komercyjną.

INFORMACJE z MPZP
Obiekt: 044 U2

Grupa obiektów:
U (zabudowa usługowa)
Przeznaczenia obiektu:
U (tereny zabudowy usługowej)
MPZP Słowackiego II

§7. 1. Ustanawia się TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) Ul o powierzchni 0,29ha,
2) U2 o powierzchni 1,74ha.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:
1) budynków lub zespołu budynków usługowych o zakresie nieuciążliwych usług: rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych, oświatowych, kulturalnych, medycznych, biurowych, związanych ze sportem i rekreacją i podobnych,
2) zieleni urządzonej,
3) wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych,
4) obiektów małej architektury,
5) parkingów i garaży naziemnych i podziemnych,
6) dróg wewnętrznych i wydzielonych lub powiązanych z tymi drogami ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
3. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1 ustała się następujące wymagania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8,0m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL1, KDD1 i KDD2,
2) ponadto dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ul nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od granicy planu,
3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2 nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20,0m od linii rozgraniczającej teren ZP1,
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki inwestycyjnej,
5) wysokość zabudowy:
a) do trzech kondygnacji nadziemnych,
b) maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 12m licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu dachu.
6) dopuszcza się dach płaski, dwu lub wielospadowy,
7) pokrycie dachów materiałami pokryciowymi ceramicznymi lub imitującymi dachówkę ceramiczną, w barwach ceramiki naturalnej, brązu lub grafitu,
8) kolorystyka elewacji z zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych (ceramika, drewno, szkło, kamień, stal itp.), z wyłączeniem stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,
9) dla obiektów należy zapewnić dojazdy dla samochodów dostawczych i osobowych,
10) obowiązek zapewnienia 1 miejsca postojowego na 25m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
11) zapewnić miejsca dla parkowania rowerów.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg publicznych KDL1, KDD1 i KDD2.
5. Uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać 80% dopuszczalnej wielkości normowej na granicy części nieruchomości zajmowanej przez ten rodzaj działalności i funkcji mieszkaniowej.
6. Poziom hałasu nie może przekraczać 95% poziomu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7. Wysokość wolnostojących urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3) nie może przekraczać 8m.
8. Zasady podziału działek ewidencyjnych:
1) minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej 0,25 ha,
2) każda działka inwestycyjna musi mieć zapewniony dostęp komunikacyjny od dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez system dróg wewnętrznych powiązanych z tymi drogami,
3) Dopuszcza się podziały na działki ewidencyjne mające na celu wydzielenia działek dla urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji publicznej.

 • Opis działki

  Przeznaczenie działki:

  Komercyjna

  Szerokość działki:

  26.00

  Długość działki:

  183.00

  Kształt działki:

  Prostokąt

  Plan miejscowy:

  Plan zagospodarowania przestrzennego

  Przeznaczenie działki w planie lub studium:

  Tereny usług

  Droga dojazdowa:

  Asfaltowa

  Ogrodzenie:

  Brak

 • Pozostałe

  Przeznaczenie działki:

  Komercyjna, Usługowa

Lokalizacja

 • KALKULATOR KOSZTOW
  Forma własności:
 • KALKULATOR KREDYTOWY

Oferty podobne

Nr oferty: 10/5738/OGS

Przeznaczenie: Budowlana

Wymiary: ok. 35.00 x 110.00, Prostokąt

Podkarpackie, Ostrów

3882 m2

151 398 zł

39,00 zł/m2

więcej


Nr oferty: 45/3045/OGS

Przeznaczenie: Budowlana

Wymiary: Nieregularny

Media dost.: prąd

Podkarpackie, Przemyśl , ul. Gołębia

4093 m2

160 000 zł

39,09 zł/m2

więcej


Nr oferty: 141/5738/OGS

Przeznaczenie: Inwestycyjna

Wymiary: ok. 21.00 x 161.00, Prostokąt

Podkarpackie, Przemyśl , ul. Nowa

3600 m2

139 000 zł

38,61 zł/m2

więcej


Nr oferty: 984/2609/OGS

Przeznaczenie: Rolno-budowlana

Wymiary: ok. 36.00 x 120.00, Prostokąt

Media dost.: prąd kanalizacja woda gaz

Podkarpackie, Wyszatyce

3800 m2

150 000 zł

39,47 zł/m2

więcej


Nr oferty: 756/2609/OGS

Przeznaczenie: Budowlana

Wymiary: ok. 38.00 x 100.00, Prostokąt

Media dost.: prąd woda

Podkarpackie, Korytniki

3800 m2

150 000 zł

39,47 zł/m2

więcej


Nr oferty: 920/2609/OGS

Przeznaczenie: Budowlana

Wymiary: ok. 36.50 x 125.00, Prostokąt

Media dost.: prąd kanalizacja

Podkarpackie, Olszany

4300 m2

129 000 zł

30,00 zł/m2

więcej


Nr oferty: 956/2609/OGS

Przeznaczenie: Budowlana

Wymiary: ok. 29.27 x 200.00, Prostokąt

Media dost.: prąd kanalizacja

Podkarpackie, Aksmanice

5862 m2

140 000 zł

23,88 zł/m2

więcej